Wij vinden graag de juiste nanny voor uw gezin. Wij leveren altijd een nanny met gelijke visies als de uwe. De regels zoals die bij u thuis zijn worden altijd aangehouden. Wij leveren een vragenlijst, aan de hand daarvan zoeken wij uw nanny. Van te voren vind een intake plaats met een van onze medewerkers. Hierna maakt u kennis met een van onze nanny’s. Als het eerste gesprek u bevalt maakt de nanny kennis met de kinderen. Er is sprake van een proefperiode. Zowel de nanny als het gezin kunnen tijdens deze periode afzien van samenwerking.

Selectie van een Nanny

Wij selecteren onze nanny’s op verschillende aspecten. Een vooropleiding is vereist. Ervaring met en kennis van de verzorging van kinderen in de leeftijd van 0-15 jaar. Daadkrachtigheid en ondernemend met kinderen. Flexibiliteit en bereidbaarheid tot invallen. Enthouiasme naar ouders en kinderen. Groot verantwoordelijkheidgevoel. In bezit van rijbewijs.

Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel.

Elk jaar volgen onze nanny’s een cursus EHBO. Dit is belangrijk om uw kinderen een veilige omgeving te bieden. Onze nanny’s mogen zonder toestemming geen medicatie geven. Wilt u eventuele medicatie van te voren aan ons door te geven. Wij horen ook graag of uw kind chronische ziektes heeft. Mocht uw kind ziek worden dan is er voordat er ook maar enige medicatie word gegeven contact met ouders opgenomen. Bij noodgevallen word contact opgenomen met de hulpdiensten.

Van te voren ontvangt u een lijst met veiligheispunten voor uw huis. Denk hierbij aan het afschermen van stopcontacten of het uit bereik houden van schoonmaakmiddelen. De nanny zal deze lijst bij het eerste bezoek met u doornemen.

Wilt u in de gaten houden wat er gebeurd? Het is mogelijk om een camerasysteem te installeren.

Dit moet echter wel aan de nanny kenbaar gemaakt worden.

Wilt u dat de nanny met uw kinderen naar buiten gaat dan moet u hiervoor toestemming geven. Ook voor het ophalen van school of KDV moet schriftelijk toestemming gegeven worden. Uw kind mag zonder toestemming niet worden meegegeven aan derden.

Wanneer onze nanny bij u aan huis komt zal zij uw kinderen goed verzorgen. Zij zal ze eten geven en verschonen.Wij bieden flexibele opvang. De nanny blijft totdat u thuis bent. Zij zorgt dat het leven thuis doorgaat.  In overleg kan de nanny uw kinderen in bad doen of naar bed brengen. De nanny zal alle taken betreft uw kinderen uit handen nemen.

Het is mogelijk dat u in de avond of nacht een nacht nanny nodig heeft. Ook dit is mogelijk. Hiervoor worden speciale nachttarieven in rekening gebracht. Wel is het belangrijk dat u dan een slaapplaats heeft voor de nanny. Onze nanny’s verrichten licht huishoudelijk werk. Denk dan aan koken, afwassen en het afnemen van oppervlakken.

Wilt u extra huishoudelijke taken gedaan hebben? Er is veel mogelijk. Overleg dit met ons team.

Het is mogelijk een nanny met een ander gezin te delen. In dit geval maakt u zelf afspraken met het andere gezin. Dit kan echter betekenen dat uw kind bij een ander thuis zal verblijven. De tariefen voor een gedeelde nanny liggen iets lager. In overleg kan de nanny uw kinderen bij u thuis ophalen. Het maximaal aantal kinderen per nanny is 4.

Een nanny kan ook eenmalig gehuurd worden. Dit is echter met een extra toeslag. Tevens kan er een langdurig contract getekend worden. Bij langdurige contracten is de opzegtermijn 1 maand. De nanny heeft recht op 4 weken doorbetaalde vakantie. Aan het eind van de maand zal rentananny u een factuur sturen. Als deze betaald maakt rentananny het geld over aan de nanny. Verrekenen van kinderopvangtoeslag kan eventueel via rentananny geregeld worden. U kan er ook voor kiezen dit zelf te regelen.

Een nanny nodig voor speciale gelegenheden of ‘s nachts? lees hier over de extra services van de Nanny.